اسلام علوی و حقوق بشر (۲۶)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه بیست و ششم با حضور آیت الله محمود امجد.

برای دیدن سخنرانی جلسه بیست و ششم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email