اسلام علوی و حقوق بشر (۳۳)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه سی و سوم با موضوع


“هر كه نقش خويشتن بيند درآب/ برزگر باران و گازُر آفتاب”

برای دیدن سخنرانی جلسه سی و سوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email