اسلام علوی و حقوق بشر (۳۸)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه سی و هشتم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند” درتبیین سخن معیاری علامه طباطبائی ( قدس سره) که « هرکس در هرکجای عالم عمل به حق کند مسلمان است

برای دیدن سخنرانی جلسه سی و هشتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email