اسلام علوی و حقوق بشر (۳۹)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه سی و نهم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند” [از خدا بخواهیم همه تا آخر عمر «طلبه» باشیم]

برای دیدن سخنرانی جلسه سی و نهم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email