اسلام علوی و حقوق بشر (۴۱)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه چهل و یکم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند” “انسان نباید از جائی بالا برود که نتواند پائین بیاید”
در تبیین سخنان معیاری حضرت محمود امجد در آخرین لایو ماه مبارک رمضان.

برای دیدن سخنرانی جلسه چهل و یکم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email