اسلام علوی و حقوق بشر (۴۳)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه چهل و سوم با موضوع


“ايضاح مفهوم “مومن-شهروند” سخن نغز حضرت امیر ع: دو علامت «ادبار و نگونبختی» « بد » را «خوب» شمردن و به « خیرخواه» «بدگمان بودن»
الان نظام اسلامشاهی أموی هردو علامت « ادبار» را بوضوح و با افتخار! داراست.

برای دیدن سخنرانی جلسه چهل و سوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email