اسلام علوی و حقوق بشر (۵۵)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه پنجاه و پنجم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۲۲)

فقه شیعه اگر در صدد پاسخگوئی به مسائل و مشکلات عصر باشد؛ ناگزیر است احکام عقل را به عنوان منبع مستقل و هم عرض وحی( وحی منقول=کتاب وسنت) حجت بداند واین همان «دوعنصر اجتهاد=زمان و مکان » است که فقط در فقه امام خمینی سلام الله علیه تجلی یافته است و مرحوم آیت الله صانعی در این فتاوای شجاعانه و عصری از دیدگاه های حضرت امام بهره فراوان برده است و بعد از مرحوم صانعی اعلی الله مقامه الان مرجع دیگری در حوزه ها به این «روشنی و شجاعت » نداریم و چه خوب است اگر بزرگِ شجاع و وارسته ای در حوزه هست اعلام کند که حتا تقلید ابتدائی از این مرجع بزرگوار جایز است.

۲۶ شهریور ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه پنجاه و پنجم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email