اسلام علوی و حقوق بشر (۵۶)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه پنجاه و ششم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۲۳)

مومن_شهروند و دغدغه “دیگری”

این جلسه «نقد وبررسی الزام قانونی حجاب بانوان در ممالک محروسه ایران و منع قانونی حجاب (به عنوان نماد مذهبی ممنوع در محیط آموزش عمومی-اجباری-رایگان) در نظام لائیسیته فرانسه »

۲ مهر ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه پنجاه و ششم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email