اسلام علوی و حقوق بشر (۶۱)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه شصت و یکم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند”(۲۸)

گر مسلمانی از این است که حافظ دارد/ وای اگر از پس امروز بود فردائی •
مومن – شهروندان در «جاهلیت جدید» در دفاع پیامبرانه از پیغمبر خاتم (ص) در هیچ کمپین و اردوکشی جاهلانه ای شرکت نمی کنند؛ چون هر دو اردوگاه مدافع / مخالف تبعیت از سلیقه عوام می کنند و فقط شارلاتان ها و دماگوگ ها قهرمانان هردو طرف خواهند بود.

۷ آبان ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه شصت و یکم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email