اسلام علوی و حقوق بشر (۶۴)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه شصت و چهارم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۳۱)

من علامة الأدبار استحسان القبيح وسوء الظن بالنصيح • سوگمندانه اول شخص مملکت هردو صفت ادبار را در خود جمع کرده اند والي الله المشتکی

۲۸ آبان ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه شصت و چهارم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email