اسلام علوی و حقوق بشر (۶۸)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه شصت و هشتم با موضوع

در ايضاح مفهوم “مومن-شهروند ” (۳۵)

در تبیین آموزه های معیاری حضرت محمود امجد . بیست دقیقه صحبت دیشب این مرد خدا حجت را بر همه مومن-شهروندان کشور تمام کرد همه مومن شهروندان باید «لغو کلی مجازات اعدام » را « در عصرغیبت معصوم علیه السلام» از باب «سد ذرائع » و « حسم ماده فساد = خلع سلاح حاكم جائر مطلق العنان» مطالبه کنند و تا تدوین قانون اساسی تضمین کننده حقوق بشر، در هیچ انتخابات و اجتماعات ای که مورد تایید حکومت جائر است شرکت نکنند.

۲۶ آذر ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه شصت و هشتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email