اسلام علوی و حقوق بشر (۷۷)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هفتاد و هفتم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

از عزيزالله قصاب شهید تا عزيزالله خوشوقت مطرود • تجربه چهل سال جور و جهل ما قوم برگزیده خدا کافی نیست تا به نحو شهودی زنهار « اعدام نکنید!» را درک وتلقی به قبول کنیم؟ وجدانمردگی تا این حد؟!

۷ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هفتاد و هفتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email