اسلام علوی و حقوق بشر (۷۸)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هفتاد و هشتم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

رضا مارمولک!
فیلم زیبا وگویای رضا مارمولک به کارگردانی کارگردان فرهیخته کشور جناب کمال تبریزی درحقیقت نقد بنیادین «اسلام ظاهرگرا و ظاهرپسند»
است و همین نقد بنیادین موجب شوریدن ارباب عمائم پترودلار شد ” واما الزبد فيذهب جفاء واما ماينفع الناس
فيمكث في الارض “
سلام خدا بر هنرمندان متعهد ومسئولیت شناس
سلام خدا بر حسین جنتی شاعر اموی ستیز زمان .

۸ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هفتاد و هشتم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email