اسلام علوی و حقوق بشر (۸۳)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هشتاد و سوم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

انسان باید قدر نعمت «دشمن داشتن » را بداند! . باید این نعمت دشمن و مخالف و حسود و حتی هتاک! داشتن را مومن قدر بداند و شاکر حضرت حق باشد چرا؟ چون در سلوک الی الله دشمن بهتر می تواند عیوب ما را ببیند و ما از عیوب خودمان چنانچه از حلقوم دشمن بیان شود بیشتر و بهتر آگاه می شویم تا «دوست!» چون دوست عيب ما را که نمی تواند ببیند ویا اگر دید به حکم دوستی و محبت عیوب ما را ندیده می گیرد و یا می پوشاند.

۱۱ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هشتاد و سوم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email