اسلام علوی و حقوق بشر (۸۵)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هشتاد و پنجم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

اعدام نکنید! . از یوتوپیا تا مالیخولیا

حکایت چهل سال پیروزی جاهل بر ظالم! با نهج البلاغه عليه سلطنت پیشین شوریدیم و چون سكان اداره کشور به دست مان افتاد متوسل به رساله توضیح المسائل شدیم و قانون مجازات عیسلامی !( اسلام اموی!) و العدل أساس الملک را به مسلخ بردیم و به الاعدام اساس الملک دخیل بستیم…..

۱۲ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هشتاد و پنجم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email