اسلام علوی و حقوق بشر (۸۹)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هشتاد و نهم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

از یوتوپیا تا مالیخولیا ۵

همچنان در مبحث عجب پنهان قوم برگزیده!
محمود امجد: “من یک لات ام!”
محمود امجد: « من یک فمنیست ام!»

۱۸ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هشتاد و نهم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email