اسلام علوی و حقوق بشر (۹۹)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه نود و نهم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
حافظ

از یوتوپیا تا مالیخولیا ۱۵

من از قدیس می ترسم! • بوعلی سینا
جمله مشهوری دارد« من از گاو می ترسم إشاخ دارد و منطق ندارد» واین طلبه مهاجرازقم به رم «از قدیس می ترسد! چون قداست دارد ولی عقل سلیم ندارد»

از یوتوپیا تا مالیخولیا
از روح الله قربانی یوتوپیا تا روح الله مقتول به غدر و مکر اسلامشاهی اموی

از آرمانشهرگرائی شش دهه قبل تا مالیخولیازدگی شش دهه بعد

اندیشه سیاسی ، دینی ما هیچ تحولی نیافته است………

۳۰ دی ۹۹

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

برای دیدن سخنرانی جلسه نود و نهم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email