اسلام علوی و حقوق بشر (۱۰۰)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه صدم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم
که گاه گاه بر او دست اهرمن باشد
حافظ

از یوتوپیا تا مالیخولیا ۱۶

خاطرات و خطرات به نفع ملت ستمديده
واسير دوالپای معمم .

از یوتوپیا….. تا مالیخولیا

از نهج البلاغه تا توضیح المسائل آداب كو… شوئی
از ولایت مطلقه فیلسوف پادشاه و«نبی فرمانروا» تا ولایت مطلقه فقیه اعلم به مسائل و مشکلات پایین تنه
هنوز مانند حمارطاحونه دور خودمان می چرخیم ….

۱ بهمن ۹۹

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

برای دیدن سخنرانی جلسه صدم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

https://instagram.com/mohammadamjad110?igshid=n0ux7m5lna0w

https://instagram.com/m.m.amjad128?igshid=h1lclmlytnho

Print Friendly, PDF & Email