اسلام علوی و حقوق بشر (۲۰)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه بیستم با حضور آیت الله محمود امجد.

قسمت اول و دوم را با هم ببینی.

برای دیدن سخنرانی جلسه بیستم اینجا را کلیک کنید.

Print Friendly, PDF & Email