اسلام علوی و حقوق بشر (۷۰)

سلسله سخنرانی های آقای محمد امجد با موضوع ” اسلام علوی و حقوق بشر ” جلسه هفتادم با موضوع

در تنویر افکار مومن شهروندان کشور، به فرموده ی لازم الاتباع حضرت محمود امجد …

در نقد “تشبیه تاریخی” .
تشبیه تاریخی،! تیغ دو دم است.
۲ دی ۹۹

برای دیدن سخنرانی جلسه هفتادم اینجا را کلیک کنید.

محمد امجد

https://t.me/moralsociety

Print Friendly, PDF & Email