اهدای جایزه ۱۰۰ هزار دلاری گرتا تونبرگ

گرتا تونبرگ، فعال محیط زیست سوئدی جایزه ۱۰۰ هزار دلاری را که یک موسسه دانمارکی به او اهدا کرده بود به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل (یونیسف) برای استفاده در مقابله با همه گیری ویروس کرونا اهدا کرد.

خانم تونبرگ گفته: “همانند بحران زیست محیطی، شیوع ویروس کرونا هم یک بحران حقوق کودکان است.”

او افزوده: “این ویروس هم اکنون و در دراز مدت بر تمام کودکان تاثیر خواهد گذاشت، و گروههای آسیب پذیر بیشتر تحت تاثیر آن قرار خواهند گرفت. من از همه درخواست می کنم که قدم جلو بگذارند و به من در حمایت از هدف اساسی یونیسف که همانا حفظ کودکان است، بپیوندند تا بدین ترتیب از بهداشت و ادامه آموزش حمایت کنیم.”

محتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email