اگر جای ظریف بودم …

مجاهد نستوه سید مصطفی تاجزاده: «اگر جای ظریف
بودم با پمپئو در پاریس ….. مناظره آزاد می‌کردم.» ظریف دل‌ریش از غدر حاکم جائر جاهل متفرعن: «من جای شما نیستم!»
“زبان بریده‌ی دل‌ریش بی اختیاری چو من درویش، کجا تواند که حرف دل زند پیش دشمن و دوست؟!”


پ.ن:
وقتی حاکم گندوساز، دشمن را آگاه و دوست را ناآگاه فرض می‌کند چه جای مناظره؟!
آن‌هم در يك کشورآزاد؟! (به تعبیر تاجزاده و همه ما فریب خوردگان مغضوب تاریخ!) حاكم جائر مطلق‌العنان فعلی همه ارکان دولت و اعیان مملکت را زبان بریده می‌خواهد و می‌پسندد؛ چرا که معتقد است جز اول شخص مملکت، احدی از رعایا نباشد زبانش اندرحکم


آن‌هم در يك کشورآزاد؟! (به تعبیر تاجزاده و همه ما فریب خوردگان مغضوب تاریخ!) حاكم جائر مطلق‌العنان فعلی همه ارکان دولت و اعیان مملکت را زبان بریده می‌خواهد و می‌پسندد؛ چرا که معتقد است جز اول شخص مملکت، احدی از رعایا نباشد زبانش اندرحکم

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email