این بار آنجلینا جولی و کمیته امداد…

“خدا كند اين خبر VOA دروغ باشد!”

اگر مفاد خبر راست باشد ، معلوممان مى شود كه تراست كميته امداد دلخور شده چرا اتحاديه اروپاى كافر و إباحي و نمك به حرام !به يك رقاصه؟! بيشتر كمك فرموده تا به نهاد هاى واسطه فيض ايرانى ؟!( واسطه فيض امدادرسانى به سيلزدگان!)
خب ،جواب سرراست و روراست و بى رودربايستى اروپاى إباحى! مى تواند “كوتاه و گويا” باشد!

آنجليناجولى رقاص!( كذا فى المتن) شب را به تهجد( نماز شب) نمى گذراند و روز را به واردات پورشه! آنهم بدون پرداخت عوارض گمركى.
نقطه سرخط!
پ.ن:

قبل از جواب احتمالى اتحاديه اروپا ، حضرت لسان الغيب ، شمس الدين محمد حافظ ، جواب اين روزهاى ما را ، هفتصدسال پيش ، داده است!

اى بسا خرقه كه مستوجب آتش باشد!

و اين همان خرقه است كه بر سر صدعيب نهان مى پوشيم!

عيب رندان مكن اى زاهد پاكيزه سرشت!
كه گناه دگران برتو نخواهند نبشت!
من( همان رقاص كه فرموديد!) اگر خوبم و گر بد ،تو برو خود راباش!
كس چه داند كه پس پرده كه خوب است و كه زشت؟!

«و سلام خدا بر حافظ ايمان ما»

Print Friendly, PDF & Email