این دعای “عاقبت بخیری”

این دعای “عاقبت بخیری” از آن رکاکت‌های لذیذ مومنانه است که هر طرف قل بخورد صاف می‌ایستد. یکی از شیک‌ترین خیراندیشی‌ها در آلوده‌ترین دهانها و گنده‌ترین دماغ‌هاست.

آدمی که به‌ضرب آلودگی آباد است، به درویش وارسته از پُل گذشته‌ای دعای معلقِ “عاقبت‌بخیری” پیشکش می‌کند. هم با دعا تیر پرانده، هم صورتک ابلیس پوشانده و هم زیر سقف دیگرخواهی پناه گرفته است.

عاقبت نیکوی درویشان پیشاپیش هویداست و عاقبت سوء تیراندازان هم اندرون ناپاکی است که با خود به گور می‌برند و فرصت خلاصی از آن پیدا نمی‌کنند، چون مدام با فرومایگی برای عاقبت دیگری دعا کرده‌اند !

این دعا از کسی شایسته است که در عاقبت دیگری شریک است !

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email