بازیافت و بازتولید نظریات در نظام مقدس

برخی نظریات در نظام مقدس ما با گذشت زمان و تغییر شرایط بازیافت و بازتولید می‌شود مثل مباحث تاریخی قانون کار در دهه شصت که امروز از ناحیه آقای شیخ جعفر سبحانی از مراجع قم بازپردازش و طرح شده است. این یعنی آن بخش سنتی روحانیت نه تنها در ظرف زمان تغییر چندانی نمی‌کند بلکه نگران و منتظر می‌ماند تا شرایط تحقق خیالات متروک دوباره فراهم شود و عملیات “بازیافت نظری” دوباره جان بگیرد و همان تخیلات با بسته‌بندی روزآمد دوباره رعایا را هدف بگیرد!
بنده نگارنده از زمره مدافعان سرسخت کاهش تعطیلی و افزایش کار و تلاش و سرمایه‌ام اما طرح کاهش تعطیلی در حوزه تولید دستکم دوسو دارد: سویه سرمایه‌دار و سویه کارگر. در زمانه‌ای که کارگران این کشور بار سنگین محرومیت‌های مختلفی را بر گرده نحیف خویش دارند، چرا مرجعی در برابر ستم‌های رفته بر آنان سکوت می‌کند؟ چرا مراجع در برابر انبوه دیدار با اصحاب قدرت و مکنت، در کنار کارگران نمی‌ایستند، با آنان دیدار نمی‌کنند، نمایندگان آنان را به حضور نمی‌پذیرند و صدای آنان نمی‌شوند؟ چرا آقای سبحانی نگران سود و سرمایه بخش خصوصی است اما نگران قانون کار و بیمه‌ای نیست که به کارگران آرامش کار و اطمینان تولید بدهد؟! چرا مراجع ما نقشی موثر و پیگیر در فقرزدایی ندارند؟! و …

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email