باز هم سکوت در مقابل ظلم به مسلمانان اویغور

آهاااااااااي وجدانمرده هاي شستشو مغزي شده ي اسلامشاهي اموي!هيچ خبر از وضعيت مسلمانان ايغور داريد؟! مسلمانان گرفتارِ “كمپ بازآموزي” چين كمونيست؟!

تعبير مندرج ذيل اين خبر/مصاحبه« جهنم كمپ بازآموزي چين»اين بانوى مسلمان ايغوري نتوانست جلوى اشك اش را بگيرد… قلب من هم خون گريست…

اندوه عميق ام از نابودي استقلال كشور توسط چين و روسيه است. اين نابودي پس از نابودي آزادي است!از سه شعار بنيادين « استقلال، آزادي، جمهوري » انقلاب ضداستبدادي بهمن پنجاه و هفت، براي امروز ما فقط يك مرده ريگ اسلامشاهي اموى مانده است و بس!ننگتان باد ! كه ننگ تاريخ اين “كهن بوم و بر” ايد

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email