بانکداری اسلامی…

جالب است بخوانید

در سوئیس، بانك ها ماهيانه یک درصد جهت حق نگهدارى پول از مشتری می گیرد، ولی سود بانکی از وام گیرنده ها نمی گیرد.

در بانکهای ايران ماهيانه سودى حدود ٢٠ درصد به سپرده ثروتمندان اضافه ميكند، در عوض ٢٨ درصد بهره از وام گیرندگان (افراد محتاج) ميگيرد.

یعنی در ايران اسلامی، از محتاج ميگيرند و به غنى ميدهند، ولى در سوئیس از غنى میگیرند و به محتاج میدهند.

گويا كفّار از ما مسلمان ترند…

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email