با حجاب برتر مرتكب فساد اقتصادى شد!

 قاضی مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا الزامی وجود داشته باشد که فرد با همان تیپی که داشته است به دادگاه بیاید، گفت: برخی از متهمان خودشان تمایل دارند که با چادر و یا مانتو و … حاضر شوند و ما الزامی در این خصوص نداشتیم.

اين وزيرزاده محترمه با حجاب برتر مرتكب فساد اقتصادى شده است؛ نمى شود از اوتوقع داشت با “حجاب” اى ديگر در بادگاه هاى فرمايشى شرف حضور يابد؟! رعيت چقدر بى منطق و متجاسر شده است كه اينهمه ايراد بنى اسرائيلى به نظام مغدس مى گيرد!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email