بست نشینی در حرم!

محمد امجد :

بست نشينى!” آنهم پس از”تعرب بعدالهجرة!”؟؟؟ نوشداروئى وبعدازمرگ سهراب آمدى.. درممالك محروسه مگر”بست” اى براى “تظلم”مانده كه رعيت بدان پناه برد؟؟؟

خروج عليه اوليگارشى فاسد و مفسد اردشيردات يوكى! سخنرانی محموداحمدی‌نژاد در حرم عبدالعظیم حسنی در حمایت از بست‌نشینی .

Print Friendly, PDF & Email