بهتان برای حفظ نظام

در بخشى از”بهتان” ساخته حسين باستانى صحنه‌اى تكان‌دهنده از بازجوئى همسر سعيد امامى انسان را از انسان بودن خود شرمنده مى‌كند!

عجب موجودپليدى مى‌تواند باشد اين اشرف مخلوقات!

بازجو: اسرائيل رفته‌اى….

فهيمه درى: من اسرائيل نرفته‌ام….

صداى جيغ وحشتناكى از يك زندانى تحت شكنجه از سلول مجاور پخش مى‌شود و…..

بازجو: اگر فرستادمت اسرائيل چى؟!

پناه برخدا از شر اين حيوان دوپا!

پ.ن:

١- از مرحوم مروى ( داماد مرحوم خزئلى و معاون وقت قوه قضائيه به رياست سيد محمودشاهرودى) شخصا شنيدم:

“رفتم بيمارستان جهت ملاقات اين خانم ( در اثر شكنجه دياليزى و مشرف به موت شده‌بود) دكتر معالج گفت : آقاى مروى ! اگر فقط نيم ساعت ديرتر به دادش مى‌رسيديم مرده بود و ديگر آبروئى براى نظام نمى‌ماند!
همسرش را گفتيد با داروى نظافت خودكشى كرد ! اين را چه مى‌گفتيد؟!
آقاى مروى ادامه داد:
فلانى ! من از باب احكام ثانويه رفتم به شخصه پاى اين زن نامحرم را نگاه كردم ؛ به اندازه چهار انگشت در پاى اين زن گودى ايجاد شده‌بود …..
از بازجوها پرسيديم چرا اين‌قدر اين زن را شكنجه كرده‌ايد كه دياليزى شود؟ پاسخ داده بودند:
ما چون متشرع! بوديم و اين زن نامحرم بود ؛ او را در يك پتو مى‌پيچيديم و تعزير ! مى‌كرديم و بعد از تعزير وقتى به بند برمى‌گشت عرق‌اش خشك مى‌شد و كليه‌اش مشكل پيدا كرد!
٢- همان موقع از افراد موثق شنيدم (نه از زيد و عمرو كه به تعبير بادستان تهران به دروغ به محمدرضا خاتمى گفته‌اند + هشت ميليون راى اضافى انتخابات سالم برگزار كرده‌اند!)

كه قبله عالم به بازجوهاى مسئول پرونده فرموده بود:
قباى اسرائيل لاى در گير كرده!
و…و آن بازجوهاى متشرع به مدد كابل، اين زن داغدار را مرتب به اسرائيل مى‌فرستادند و بر مى‌گرداندند به بند تا عرق خشك شود و …..

پ.ن: سوم جهت حسين باستانى و محسن كديور!

“هر طلبه مبتدى حوزه مى‌داند كه نظام يك مصطلح فقهى است و به معناى معيشت مردم است و حفظ نظام و اختلال نظام مصطلح‌هائى فقهى‌اند كه هيچ ربطى به “نظام ” به معناى State ندارند و اين‌كه رهبر فقيد انقلاب در پاسخ به اسلام‌گرايانى كه خواهان تطبيق شريعت و اجراى احكام فقهى به جاى حقوق جديد بودند با شجاعت تمام ابراز كردند:

“حفظ نظام اوجب واجبات است و بر همه احكام اوليه در صورت تعارض يا تزاحم مقدم است و خود همين حفظ نظام( احتراز از اختلال معيشت مردم زمانه و به عسر و حرج كشاندن آنان) حكم اوليه اسلام است و بر همه احكام اوليه حاكم و مقدم است”

به نظر مى‌رسد انتخاب اين عنوان غلط انداز توسط حسين باستانى با عنايت به گيشه! بوده است.

@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email