به بهانه اعتراضات آبانماه ۹۸

ازاول شخص مملکت استدعای عاجزانه داریم ، به شکرانه سرکوب خونین رعایای معترض و یاغی، از این بی همه چیز ها بخواهند؛ یک چند روزه سکوت بگیرند. رعیت مفلوک …

كنايه محمدتقى كروبى به روحانى: اعتراضات اخير نشان داد كه چگونه مى توان پس از ٧ سال از حقوقدانى به سرهنگى نائل شد!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email