به بهانه چهل سالگی انقلاب

محمد امجد:

انقلاب چهل ساله شد ولى هنوز انقلابيون در حال و هواى سنين خامى و جوانى بسر مى برند !

انقلاب چهل ساله شد ولى هنوز از يكى از سه شعار اصلى انقلاب ،آزادى ، خبرى نيست؟! ( تنها يادگار ماندگار آن مطلوب اصلى ، فقط يك ميدان به همين نام است كه البته هيچ تجمع آزادى و هيچ اعتراض مدنى و آزادى در آن ميدان ممكن نيست!)

مطلوب ديگر چهل سال پيش رعيت نيز جمهوريت بود كه از آن فقط يك ميدان و خيابان به همين نام به يادگار مانده است كه البته مقر سلطان_صاحبقران فعلى است و قزلباشان سلطان در روزگار خاتمى ، رئيس دولت منتخب را تهديد كردند :
” اگر جمعيت معترض دانشجويان از خيابان كارگر به سمت خيابان جمهورى سرازير شود ؛ مسلسل هايمان سر را نشانه مى روند نه پا؟!

انقلاب چهل ساله شد و دادگاه هاى انقلاب نيز چهل ساله شدند و همچنان در اوج نشاط و شور جوانى و خامى!

انقلاب چهل ساله شد و همچنان طبق قانون اساسى شكنجه_مطلقا_ممنوع است ولى تعزير مطلقا مباح ! آن هم “بمايراه الحاكم؟!”

انقلاب چهل ساله شد و همچنان تيغ_قدرت_در_دست_زنگى_مست( از خداوند حق تعيين سرنوشت را به تك تك انسان ها عطا فرموده است ؛ رسيديم به “حق_تعيين_سرنوشت رعايا در دستان با كفايت سرداران تيغ بر كف است!”

انقلاب چهل ساله شد و……

پنهان خوريد باده كه تعزير ميكنند!

أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله

Print Friendly, PDF & Email