به یاد ترانه موسوی و دختر آبی

سردار روزبهانی شده بود مامور ثبت احوال و می گفت سه ترانه موسوی داریم . یکی کودک است دیگری پیرزن و سومی هم در کانادا هست انهم که همسر برادر شاهمرادی باجناق طائب بود که با خانواده انهم ۲۰:۳۰ گفتگو انجام داد .
یعنی گفتند اصلا ترانه موسوی که در جنبش سبز توسط نيروهاي امنيتي به قتل رسيد وجود خارجی نداشت !!!!!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email