بینش مقدم بر دانش

محمد امجد:

به باور بندہ
!بینش_مقدم_بردانش است طنز این عکس‌نوشته مؤید مدعای بنده
است. ترجمه: صرف دانش و آگاهی، بی آن‌که بدانی چگونه از آن استفاده کنی؛ کارآئی ندارد و وافی به مقصود نیست!) از پیغمبر خاتم (ص) هم ، نقل شده است:
رب_عالم_قد_قتله_جهله ترجمه: ای بسا مرد دانشمند که “جهل”اش موجب “هلاك”اش شده‌است !) ناگفته نماند که در ادبیات دینی ما جهل، در تقابل با عقل است و نه در تقابل با علم و دانش حالا حکایت ماست در این روزگار تلخ‌تر از زهر! آدم می‌ماند چه بگوید راجع به این نظام_مقدس که «تقدس»اش موجب جهل و جور و هلاك شده است؟! از یک‌طرف در صنایع موشکی و مونتاژ و كذا ( البته به تعبیر حضرات ، مهندسی معکوس!) دل آسمان را می‌شکافد و لرزه بر جان خاك نشينان می‌اندازد و از دیگر سو با پول بن_سلمان و طراحی نتانیاهو و گربه رقصانی عموتام ؛ گوسفندان ممالك محروسه ایران قاچاق و موجب قحط و غلای مواد پروتئینی می‌شود ؟!
این كوسه_ریش_پهن بودن حضرات جنت مکان را کجای دل‌مان بگذاریم؟! به نظر بنده ، بهتر است تا دیر نشده ، دلسوزان نظام ، اول يك آسیب زدائی جدی ( تقدس زدائی!) از این نظام بکنند تا توازنی میان حفظ امنیت خارجی داخلی رعیت و نان شب‌اش برقرار شود؛ در غیر این صورت این بارکج_به_مقصد نخواهد رسید؟
از ما گفتن بود!
البته گوش اگر گوش ( کر) نظام مقدس و ناله اگر ناله امثال این رعيت مهجور و معزول و محروم باشد؛ آنچه_البته_به_جائی_نرسد فریاداست!
دعابفرمائید.

Print Friendly, PDF & Email