تاثیر دیگران روی ابرها!!!

من موندم اين اغنام الله قبله عالم رو گمراه مى كنند يا قبله عالم اين اغنام الله رو قشو مى كنند؟!
خب يكى نيست بپرسه حضرت مستطاب! اگراسرائيل براى نابودى اين نظام فاسد و مفسد بى نظير، داره ابر و باد ومه و خورشيد رو به استخدام خودش درمى آره تو چرا رفتى تونخ موشك سازى وفينگيلى جينگلى بازى؟! خب به جاى اينكه ازعمو پوتين شنود و پارازيت و ابزار ضد شورش بخرين يه قدرى هم ازهمون تكنيك عقيم سازى ابر و باد و مه خورشيد براى بازدارندگى ازحكيم پوتين استمداد كنين!

وأعدوالهم مااستطعتم من قوهفقط شامل موشك و راكتور و پارازيت وشنود و خودكشانى فعالان محيط زيست و شكنجه همسر سعيد امامى براى گیردادن قباى اسرائيل لاى در نظام مقدس، (كذا فى المتن!) مى شود و لاغير؟؟؟

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email