تتلوى اصولگرا …

خبر امروز بى بى سى:
اينستاگرام، حساب تتلوى اصولگرا را مسدود كرد؛ تتلو چهارميليون فالور در اينستاگرام داشته!
١- برخى از مخاطبان فرهيخته ، از بنده خواسته اند عاميانه تر بنويسم تا گستره مخاطبان بيشتر شود و اين بنده ناچيز خدا، اطاعت امر كرده، از امروز سعى بليغ (تلاش زياد) خواهد كرد تمرين عاميانه نويسى كند و اينك اولين تمرين:

همين جمعه گذشته ، خرناى آدينه دارالخلافه طهران ( خرناى=سرنا/آدينه=جمعه) مدعى شد :

كدخداى معظم ده ما ( رهبر معظم ممالك محروسه ايران)همه آن كارهايي را انجام مى دهد كه امام عصر غائب ( عج ) پس از ظهور انجام خواهد داد ! لازمه اين ژاژخائى(گه خورى و گه اضافه خورى) اين خواهد بود كه “ممالك محروسه ايران” نيازى به ظهور حضرت عج جهت بسط عدالت (دادگسترى) ندارد و حضرت عليه السلام چنانچه ظهور كند ،ايشان را ( على بن جوادخامنه اى را) و يادر صورت وفات ، وارث تاج وتخت ايشان را حداقل بر حكومت خاورميانه( و در صورت قحط_الرجال ، بر نيمكره ) مى گمارد و با عِدّه و عُدّه موشكى (ساز وبرگ جنگى) ممالك محروسه ، نيمكره ديگر را به زير يوغِ عدالت! خواهد كشاند؟!
خب ! بنده چگونه بنويسم كه هم جماعت حوزويان ساكت و زبان بريده بفهمند و برآشوبند و هم عوامِ گرفتار اين دوالپايانِ بى دين و وجدان شير فهم شوند؟!
نه بر آن زبان دركام كشيدگان حوزوى نگران اهانت به ساحت مقدس مرجعيت! حرجى است ونه به اين چهارميليون فالور تتلوى اصولگرا؟!
شنيده ام تتلو در يكى از پست هايش نوشته بود:
بغبغوببغبغو! و سيصد وسى هزار اصحاب خاص آن حضرت كامنت گذاشته بودند:
“بغبغوببغبغو”
و آنگاه به اين طلبه مهجور از وطن و مهاجر الى الله پيغام مى رسد:
فلانى ! بنويس! خواننده زياد دارى!( يعنى خيال نكن فقط همان تعدادمعدودلايك زنان خواننده مطالب اند) اما جرات ابراز لايك نداريم؟!
خب ! در كشورى كه كدخدا يش طابق النعل بالنعل( يعنى دقيقا در تبعيت كامل!) مسير آن امام موعود عج را مى پيمايد؛ لابد بايد اداره جريانسازى اطلاعات وامنيت اش ( سربازان بدنام كدخدا) تتلو بتراشد و چهار ميليون فالور ش را به رخ همه بكشاند و مربى صوت و لحن اش ، ( به تعبير دكتر محمودصادقى نماينده محترم ملت )، قارى بيت “نائب برحق”!( به تعبير موحدى كرمانى دين به دنيافروش) تبرئه و حاكم ! و قربانيان شاكى آزار جنسى محكوم و در عذاب؟!
حال ، در اين زمانه وارونه ،چگونه بايد گفت و نوشت و چگونه بايد خواند و فهميد ؟!
جز آن كه گفت و نوشت :
بغبغوببغبغو!

پ.ن:
يك پيشنهاد عوامانه:
در پاسخ به ياوه گويي هاى امثال علم الكذا وصديقى و م.كرمانى فرياد كنيد:
بغبغو ببغبغو!
@moralsociety

Print Friendly, PDF & Email