تو خواه از سخن ام پند گیر و خواه ملال!

ترجمه توئیت یک دوالپا:
همان‌گونه که آمریکایی‌ها، با تشویق شورای تأمین کرمان به برگزاری تشییع جنازه شهید در یک خیابان باریک و کشتن بیش از هفتاد نفر از مشایعین و همچنین اشتباه موشکی! و تشويق نظام مقدس به «سه شبانه روز دروغ شاخدار» توانستند اتمسفر روانی! کشور را علیه نظام مقدس (فرمانده معظم کل قوای لشگری، کشوری، سه پائی، چارپائی و غیره) تغییر دهند فردا نیز پس از خطبه‌های جانکاه و جانسوز معظم له حتما همین کار را خواهند کرد!
شک نکنید.
نتیجه‌گیری: دژمن، به یکی می‌گوید «خطا کن! » به دیگری می‌گوید «دروغ شاخدار بگو!» به سومی می‌گوید «خطبه جمعه بخوان!» به علم الكذا می‌گوید «سفیر انگلیس را مثله کن» به بادستان می‌گوید «سفیر انگلیس را بیرون کن» به شیخ حسن می‌گوید «به خاطر دامادت هم که شده به شورای نگهبان اعتراض کن!» و به رائفی‌پور هم می‌گوید «افشاکن!» و از رعایای مفلوک ایران هم می‌خواهد «بریزید توی خیابان جهت تغییر رژیم!» خب تقصير رعیت چیست با این‌همه
دوست و دژمن ؟!
پ.ن: حالا که استاد رائفی‌پور دست دشمن را خوانده، بهتر است قبله عالم خطبه‌های فردا را به کاظم صدیقی بسپارد تا نقض
غرض نشود! هیچکس نمی‌تواند پس از خطبه‌های صدیقی اتمسفر کشور را علیه معظم له تغییر دهد! این پیشنهاد ما از باب «النصيحة لأئمة المسلمین» بود البته! “تو خواه از سخن ام پند گیر و خواه ملال”

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email