تکرار فاجعه کهریزک

اردشیر امیرارجمند: در اعتراضات اخیر چندین هزار نفر در نقاط مختلف کشور بازداشت‌شده‌اند. جان باختن یک جوان ۲۲ ساله در بازداشتگاه آواری بر سر همه ماست. نباید اجازه داد فاجعه کهریزک در هیچ سطحی تکرار شود. دفاع از حقوق قانونی بازداشت‌شدگان و پیگیری پرونده قربانیان وظیفه تک‌تک ماست. هیچ وجدان سالمی بی‌تفاوتی یا تعلل ما را نخواهد بخشید.
:@kaleme

Print Friendly, PDF & Email