حالا چرا حواله داديد به قيامت؟!

امام جمعه اصفهان :

کسی علیه شورای نگهبان حرف بیجا بزند، در قیامت مجازات می شود.

حالا چرا حواله داديد به قيامت؟! همينجا، نقداً ، پوستش را قلفتي بكنيد و پر از كاه كنيد و زبانش را از پشت گردن اش در آوريد ودست راست و پاي چپ اش را قطع كنيد و وارونه سوار درازگوش اش كنيد و در شهر بگردانيد و جارچي سلطان (بوق الجمعه) بر سر هر كوى و برزن جار بزند:

” هذا جزاء من خرج على شوربا النغهبان!”
تا منبعد هيچ بني بشرى جسارتى نكند كه به طريج قباي حضرات آيات عظام و سردمداران نظام بربخورد!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email