حس مسئولیت شناسی تاریخی و میهن‌دوستی!

هاشمی (ره) را به خاطر دوگذشت وفداکاری بزرگ می‌ستایم! رضوان خدا بر او باد.
در هر دو گذشت و ایثار ، حس میهن‌دوستی و مردم‌دوستی می‌درخشد!
۱- آنجا که رغم انف سرداران ابله سپاه و قله بلاهت، م.ر. از امام راحل سلام الله علیه خواست قطعنامه را بپذیرد و اجازه دهد خودش را سپربلا کند و چنان‌چه اتفاقات سوء محتمل بعد از پذیرش قطعنامه کشور را دچار اضطراب و آشفتگی کند وی عزل شود! مرحوم امام فرموده‌بود: «این کار را من باید انجام دهم و چنان‌چه آن بحران فراگیر رخ داد؛ شما بنده را عزل کن و تحویل دادگاه بده!» وهاشمی عاشق گریسته بود از این همه تواضع و فداکاری
حضرت معشوق عاشق
۲- رهبر فقید انقلاب پس از عزل مرحوم آیةالله منتظری به هاشمی پیشنهاد داده بود: «شما را به عنوان قائم مقام معرفی کنم…»
وهاشمی نپذیرفته بود! در این نپذیرفتن ، حس مسئولیت شناسی تاریخی و میهن‌دوستی موج می‌زند. و رهبر فقید انقلاب حق داشت هاشمی را این‌چنین بستاید و از صمیم قلب دوست بدارد؛ سلام خدا بر همه مردم دوستان فداکار و
وارسته!

نپذیرفتن ، حس مسئولیت شناسی تاریخی و میهن‌دوستی موج می‌زند. و رهبر فقید انقلاب حق داشت هاشمی را این‌چنین بستاید و از صمیم قلب دوست بدارد؛ سلام خدا بر همه مردم دوستان فداکار و
وارسته!

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email