حکم شلاق…؟

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-11-28 05:35:33Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

محمد امجد:

بنده ، نه تنها اعتراضى به اين نسخ حكم شلاق ندارم ؛ بلكه انتظار دارم رهبرنظام ، بالكل احكام شلاق را از قانون مجازات ، نسخ كند!
مقام رهبرى از شرطى_شدن بخش معتنابهى از جامعه به خاطر برجام_بدفرجام مكدر شده‌اند و از دولت خواسته‌اند فريب وعده‌هاى پوچ و هيچ فرنگى‌ها را نخورند و دوباره جامعه دلار زده را شرطى نكنند!
اين درخواست عاجزانه طلبه مهاجر از قم به رم ، از سر خيرخواهى براى ايشان است؛ چه در غير اين‌صورت ، جامعه نسبت به احكام مجازات اسلامى؟! شرطى مى‌شود و من‌بعد هرگاه رعيت خبر مجازات شلاق را نسبت به فرودستان مى‌شنود ؛ بلافاصله ياد عفو ملوكانه فرادستان_خرچنگ_و_خرگردن مى‌افتد و اين نه تنها به صلاح ملك و ملت نيست كه به صلاح اسلام_و_أمت_اسلام هم نيست!
شرطى_شدن_رعيت در اين زمينه حدِّ يقف ندارد و گريبان مرحوم شريعتى را هم خواهد گرفت كه تخم لقّ امت_وامامت را به دهان رعايا انداخت و عاقبت كار امت بدانجا كشيد كه در حسينيه ارشاد اجازه اقامه نماز ميت بر پيكر همسرش ندادند ولى براى يك قاتل_جانى از معظم له درخواست عفو نمودند!
ای‌كاش ، خيرخواهان نظام مقدس به جاى درخواست عفو براى بازى_مرتزوى ، براى مرحوم شريعتى درخواست عفو مى‌نمودند تا ورثه آن مرحوم داغ دل‌شان دوصدچندان نمى‌شد!

Print Friendly, PDF & Email