خاصیت عدد ۸

مير حسين موسوي ٨ روز قبل از انتخابات ٨٨:
با پديده اي روبروايم كه زل ميزند تو دوربين و دروغ مي گويد

آيت الله خامنه اي ٨ روز پس از انتخابات ٨٨:
رئيس جمهور قانوني كشور را متهم به دروغ گویی مي كنند!

دادستان كل كشور ٨ سال بعد از ٨٨: ايشان دروغ مي گفت مكرر در مكرر…!!

عجب عددي است اين عدد ٨ بعد از حوادث سال ٨٨ يك تعبير خاص به فرهنگ واژه‌هاى مطبوعات و رسانه هاى كشور اضافه شد: «خلاف واقع»!
يعنى از آن سال به بعد هر گاه روزنامه‌نگارى يا مسؤولى يا يكى از نمايندگان مجلس مى‌خواست بگويد فلان موضوع دروغ است يا فلانى دروغ مى‌گويد، مى‌فرمود: «خلاف واقع گفته اند!» احمدى نژاد دروغ را در كشور نهادينه كرد. از آمارهاى ساختگى دولتش بگيريد تا تكذيب ماجراى هاله‌ى نور كه فيلمش هم موجود بود ولى او زل زد توى دوربين و گفت: مى‌گويند هاله‌ى نور. كجا؟ كِى؟ چه كسى گفته؟!

امّا رسانه‌هاى كشور به خاطر احترام به گفته‌هاى رهبرى ديگر از اين واژه استفاده نكردند. تا ٨ سال گذشت و براى اوّلين بار آن را از زبان دادستان روحانى اصولگراى كل كشور شنيديم.
در آن سالها داستان دروغ‌هاى احمدى نژاد شده بود مصداق آن حكايت يا لطيفه‌ى عهد قاجار كه شاه يا شاهزاده اى در برف و بوران و سرماى سخت زمستان در راه قم به تهران گير افتاده بود. بالاپوشى نبود و او از سرما مى‌لرزيد و وقتى دالان‌دار كاروانسرا گفت براى گرم كردن قبله‌ى عالم فقط خورجين يا جُلِ خر داريم، ايشان فرياد زد: اسمش را نيار. خودش را بيار!
او هنوز هم «خلاف واقع» مى‌گويد …

Print Friendly, PDF & Email