خدا يه پولى به من بده يه جو عقل هم…

گفته بود كه : ” خدا يه پولى به من بده يه جو عقل هم به نظام مغدس!”

اگر اين رفتار خلاف عرف و ادب نيروى انتظامى ( ارسال اس ام اس تذكر/تهديد به بانوان ” على الادعاء «بدحجاب؟!»” ) از باب مثلا نهى از منكر! است كه به اجماع همه عقلا و متشرعه و فقيهان خداترس ( تاكيد مى كنم ” فقيهان خداترس” ونه كدخدا ترس!) خود همين اقدام نيروى انتظامى و ادعا و حمايت بزيركشور ؛ منكر است و بلكه از افحش منكرات!
به خدا پناه مى بريم از شر جهل و جور!

خداى را ، خداى را ، بس كنيد اينهمه حماقت و بلاهت

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email