درخانه اگرکس است يك حرف بس است !

سالهاست در ۱۴ خرداد هیچ نمی‌نویسم! با آن‌که همیشه، این روز، برای بنده روز غمگینی است …..
و چرا نمی‌نویسم؟ دلائل‌اش را دوستان فرهیخته‌ام، که مدام و بی وقفه، پیگیر مواضع و مکتوبات بنده در فضای مجاز بوده‌اند؛ بخوبی می‌دانند و حاجت به توضیح واضحات نیست!
امروز، نیز سعی کردم ننویسم! چون سوگ‌وار بودم! آن هم در سوگ قدیس ای که زمانه‌اش به کارگل گماشت و آن سعید فقید هم از آنجا که در همه عمر
عامل به وظیفه اخلاقی اش بود؛ فروتنانه و فداکارانه این وظیفه اخیر (پرداختن به کارگل بعد از عمری تطهیردل) را نیز به جان پذیرفت. سلام عليه يوم ولد و يوم عاش و يوم يحشر حيا.


پ.ن:
بارها به دوستان جان پیشنهاد داده‌ام و هم‌چنان بر سر همان يك پیشنهاد ایستاده‌ام!
خمینی را فقط ، و تأکید می‌کنم فقط ، از
چهل حدیث اش بشناسید و بس!
درخانه اگرکس است يك حرف بس است !

محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email