درسال ٨٤ تقلب صورت گرفت و ما شكايت كرديم.

على مطهرى به نقل از مرحوم هاشمى رفسنجانى:

” در سال ٨٤ تقلب صورت گرفت و ما شكايت كرديم وبراى١١٠ نفر از نظاميان( بخوانيد : سه پائيان) پرونده تشكيل شد ولى پيگيرى نكرديم چون آبروى ( آقا) نظام مى رفت ….. ما رعايا مدت هاست عادت كرده ايم اخبار مهم را پس از مرگ ناقلان اخبار و راويان آثار بشنويم ؛ مثلا پس از رحلت مرحوم احمد خمينى روزنامه مسيح مهاجرى مصاحبه منتشر نشده اى را تيتر زد و ما رعايا تازه شير فهم شديم مرحوم امام راحل پس از فتح خرمشهر خواهان توقف جنگ شده اند ولى ديگران استدلال ارسطويي كرده بودند كه بايد جنگ ادامه يابد و ما بايد وارد خاك عراق شويم والباقى قضايا…. ( البته تاكنون اين ديگران معلوم نشده اند آيا دوپا بوده اند يا سه پا، نسناس بوده اند يا ناس يا زبانم لال ” ازمابهتران”!) در انتخابات ٨٨ هم ما رعايا يك اخبار در گوشي اى شنيده ايم واميدواريم يك عزيزى همچون على مطهرى ان را منتشر كند وآن اينكه مصطفى پورمحمدى ( به عنوان مسئول سازمان بازرسى ) به مرحوم هاشمى گزارش مى دهد : ” مجموع آراء ماخوذه ٣٢٠٠٠٠٠٠ ميليون بوده ولى چهل ميليون٤٠٠٠٠٠٠٠ اعلان شده( لابد جهت انكه انتخابات به دور دوم نرود) و مرحوم هاشمى توصيه مى كند كه اين نتيجه بازرسي را به سمع ” آقا نظام مقدس” برساند ولى پورمحمدى مى گويد از قداست آقانظام بيمناك است وپيشنهاد مى كند مرحوم هاشمى در جلسه مجمع تشخيص مصلحت به نقل از سازمان بازرسى اين خبر مقدس و مهيب را بر زبان آورد و انگاه پورمحمدى سخن ايشان را در صورت انكار و استغراب ساير مصلحت شناسان ممالك محروسه تاييد كند و هاشمى هم به اين پيشنهاد عمل مى كند و تا حداد عادل از سر وقاحت و عبوديت ( عبد قن آقانظام بودن) به هاشمى مى گويد :
شما در انتخابات قبلى ( ٨٤ همانكه الان برايمان معلوم شده ١١٠ راس سه پا در مهندسى معكوس ان نقش ويژه داشته اند) هم ادعاهايي داشتيد كه …. و مرحوم هاشمى آنچنان تند مى شود كه عبد قِنِّ آقا نظام خفه خون مى گيرد و…..”
نمى دانم حالا كسي مانند على مطهرى پيدا مى شود اين خبر راهم از سراپرده نظام مقدس به سمع رعاياى مفلوك برساند يا خير ؟ ان شاء الله كسي جرات كند قربة الى الله و با توكل به حول و قوه الهى اين خبر را هم اطلاعرسانى كند تا جناب على مطهرى تنها و بيكس و ديوار كوتاه نشود ؛ قوموا لله مثنى وفُرادىٰ

در خاتمه بنده فقط از اين عدد خاص ١١٠ ( نه ١٠٩ نفر و نه ١١١ نفر ) متحيرم و نمى دانم مثلا عباس جن گير از طريق رحيم مشائى به كانديداى سه پا خط داده بايد ١١٠ راس مهندس ويژه انتخابات دخالت كنند تا امدادات آسمانى بر نفرين شدگان زمين نازل شود يا حكمت خفيه ديگرى دركاربوده است وبه عقل قاصر ما قد نمى دهد !؟
والله اعلم بالصواب

برگرفته از فیس بوک محمد امجد

Print Friendly, PDF & Email