در شهر بی کلانتر قورباغه ابوعطا می خواند!

محمد امجد :

شنیده ها حاکی است اخیرا العبد الفانی آقا محمد جواد اردشیر ابونعامة پس از پرورش نعامة( شتر مرغ) در اراضی مغصوبه ورامین و احقاق حقوق بشر بومیان کانادا و حومه پا در کفش مراجع قم و حومه فرموده خواندن ربنا در دستگاه کذا را مغایر با شرع انور دانسته و به وزیر ارشاد عوام فرموده باشند تا برادر ایمانی٬ حاج تتلو ی حلیف السید، در مملکت هست ؛ به لحن داوودی شجریان نیازی نیست !

پ.ن:

گویا در آخر الزمان، مال حرام خوری و چپاول بیت المال مسلمین، استعداد آن را دارد تا این حیوان راست قامت را به کرسی افتاء بر کشد! ؛ البته در مثل گفته شده “در شهر بی کلانتر قورباغه «ابوعطا» می خواند و ششلول می بندد” ؛ حالا حکایت ماست
دعا بفرمائید!

در شهر بی کلانتر ٬ یکی رای مردم را حرام خواند و دیگری لحن داوودی هنرمند محبوب را !

“می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می کنند”

اللهم انا نشکوا الیک فقد نبینا و غیبة ولینا و تظاهر الزمان علینا

Print Friendly, PDF & Email