در مورد کدام واقعه مهم اجازه تحقیق و تفحص داده‌اید؟

✍ اردشیر امیرارجمند:

آیت‌الله خامنه‌ای: «راویان خائن و تحلیلگران مغرض سعی می‌کنند محتوای حوادث بزرگ را به سود خود تغییر دهند».
این دقیقا همان کاری است که شما و نهادهای تحت امر شما انجام می‌دهید. در مورد کدام واقعه مهم اجازه تحقیق مستقل داده‌اید؟ جنایت۶۷؟ حتی روایت‌های دفاع مقدس؟ کودتای ۸۸؟ سرکوب آبان ۹۸ یا فساد ساختاری؟

آقای خامنه‌ای اشتباه نکنید. تفاوت ۸۸ با امروز امریکا این است که ترامپ قدرت مطلقه شما را ندارد. قضات دیوان عالی فدرال همگی به ضررش رای دادند حتی منصوبین او. اگر ترامپ هم شورای نگهبان داشت مثل شما کودتای انتخاباتی می‌کرد و معترضین را می‌کشد و طلبکار و مدعی رعایت قانون هم می‌شد.

@Kaleme

Print Friendly, PDF & Email