در نقد عوام‌فریبی و عوام‌زدگی معممان و مداحان وجدان‌مرده و دنیاپرست

آیت الله محمود امجد

و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالة و حیرة الضلالة “
سخنرانی آیت الله محمود امجد در نقد عوام‌فریبی و عوام‌زدگی معممان و مداحان وجدان‌مرده و دنیاپرست.

برای مشاهده سخنرانی اینجا را کلیک کنید.
۸ مرداد ۱۳۹۹

Print Friendly, PDF & Email