در چهلم شهدای اعتراضات آبان ۹۸

این روزها و در چهلم خسارتهای جانی و تلفات انسانی اسفناکِ هموطنانی مظلوم و معترض که حقوق حقه خویش را فریاد می‌زدند، تتمه مشروعیت شرعی و وجاهت قانونی ارباب قدرت، سخت در نظر مریدان ملکوک و آلوده شده است و پیاده نظام اردوی زورمندان در تردید و تامل که ما با که و بر سر چه قمار می‌کنیم !

با این چشم‌انداز و کارنامه که ننگ هر حکومتی است، تعدادی از عقولِ منفصلِ رکن عالی نظام، مدام و هر روزه در وصف ملکات و شرح حسنات آن قائد اعظم مداحی می‌کنند که غیبت حضرت غائب را چه غم که سایه باهرالنور غالب‌الزور حضرت نایب ما را از جمیع مهمات و بلیات کفایت می‌کند !

دیگر تردیدی نمانده که البته بسیاری از شما اشجع مردمان زمانه‌اید چون پیشتر دین و آخرت خود را به ارزانی فروخته‌اید، اقلا با نصیحت قدرت و راهنمایی و تدبیر حکام، دنیای خود و مردم را بیش از این سیاه نکنید، مداحی نکنید، چاپلوسی نکنید، خون بیگناهان را نمیشود با لفاظی ببازی گرفت، عقل داشته باشید !

لطف کنید کامنت نگذارید.

برگرفته از فیس بوک رضا بهشتی معز

Print Friendly, PDF & Email