دست هایتان را بشویید!

دست هایتان را بشویید!

در زمستان هر وقت برف می بارید و مدرسه ها یک نوبت یا یک روز آنهم در بعضی مناطق تعطیل می شد، همه می گفتند: خوش به حال معلم ها. بعد ها در زمستان ، مدرسه ها به دلیل آلودگی هوا نیز تعطیل شد آن هم نه یک روز بلکه یک هفته. باز هم گفتند خوش به حال معلم ها! ولی این بار حاکمان ما رکورد زدند.

این بار نمایندگان مجلس که در رأس امورند گوی سبقت را از معلم ها ربوده اند و جلوتر از آموزش و پرورش تعطیل کرده اند. حالا مردم می گویند: خوش به حال نمایندگان مجلس شورای اسلامی!

نمایندگان مجلس و حتی سلطان مطلق العنان نیز مراسم و حلسات خود را تعطیل کرده اند و با ویدئو در جلسات شرکت می کنند و این در حالی است که مردم برای امرار معاش و حتی برگزاری نماز های جماعت و زیارت اماکن مقدس در اجتماعات شرکت می کنند و جان می دهند. چرا فقط جان مسئولین عزیز است!؟

کسانی که قرار است برای مردم کاری کنند، تعطیل کرده و رفته اند؛ پس کمتر از خانه خارج شوید! و دست‌هایتان را بشویید! کسی برایتان کاری نمی کند.

مجتبی ناظری

Print Friendly, PDF & Email